فروشگاه طرحهای جابر بن حیان,انواع طرحهای جابر واقدام پژوهی

لیست تمام محصولات

عنوانقیمت
طرح جابر با موضوع نورافکن(پروژکتور) 5,000 تومان
طرح جابر با موضوع فشار هوا و سرعت جوانه زنی دانه ها همراه دفتر کارنما 5,000 تومان
طرح جابر با موضوع حواس پنج گانه همراه دفتر کارنما 5,000 تومان
طرح جابر با موضوع عینک چگونه کارمیکند همراه با دفتر کارنما 5,000 تومان
طرح جابر با موضوع دستگاه ها و ابزارها همراه با دفتر کارنما 5,000 تومان
طرح جابر با موضوع دستگاه عصبی 5,000 تومان
طرح جابر با موضوع مدلی از چشم همراه دفتر کارنما 5,000 تومان
طرح جابر با موضوع چکه کردن شیر و هدر رفتن آب 5,000 تومان
طرح جابر با موضوع سنگ های آسمانی 5,000 تومان
طرح جابر با موضوع دریاچه ارومیه 5,000 تومان
طرح جابر با موضوع چشایی در نوک زبان همراه دفتر کارنما 6,000 تومان
طرح جابر با موضوع عکسبرداری از اشیای ریز همراه با دفتر کارنما 6,000 تومان
پاورپوینت کامل وجامع  پاویون پل ساراگوسا اثر زاها حدید 9,500 تومان
طرح جابر با موضوع ظرفیت نگهداری آب در خاکهای مختلف همراه دفتر کارنما 6,000 تومان
طرح جابر با موضوع استرسکوپ (برجسته بین) 6,000 تومان
طرح جابر با موضوع صوت چگونه تولید میشود؟ 6,000 تومان
طرح جابر با موضوع صمغ 6,000 تومان
طرح جابر با موضوع اهمیت و انواع صبحانه سالم همراه دفتر کارنما 6,000 تومان
طرح جابر با موضوع چکه کردن شیر و هدر رفتن آب دارای دفتر کارنما 6,000 تومان
طرح جابر با موضوع شکارچیان شگفت انگیز 6,000 تومان
طرح جابر با موضوع شفق های قطبی 6,000 تومان
طرح جابر با موضوع شتر مرغ 6,000 تومان
طرح جابر با موضوع شبنم در چه مواقعی شکل می گیرد؟ 6,000 تومان
طرح جابر با موضوع علل ایجاد شب و روز 6,000 تومان
طرح جابر با موضوع مواد شب نما 6,000 تومان
طرح جابر با موضوع موارد استفاده از سیم پیچ در خانه 6,000 تومان
طرح جابر با موضوع دستگاه میوه خشک کن 5,000 تومان
طرح جابر با موضوع ذخیره ی آب و مدیریت آب 5,000 تومان
طرح جابر با موضوع ربات نقاش 5,000 تومان
طرح جابر با موضوع رفتارهای کلاغ همراه دفتر کارنما 5,000 تومان
طرح جابر با موضوع ریشه ها 5,000 تومان
طرح جابر با موضوع زلزله 5,000 تومان
طرح جابر با موضوع حشره معجزه آسا زنـبـور 6,000 تومان
طرح جابر با موضوع زیستی شناسی 6,000 تومان
طرح جابر با موضوع ساختار بدن 6,000 تومان
طرح جابر با موضوع ساعت آفتابی 6,000 تومان
طرح جابر طرح جابر با موضوع سنجاقک ها 6,000 تومان
طرح جابر با موضوع انواع سوخت 6,000 تومان
طرح جابر با موضوع سیارک ها 6,000 تومان
طرح جابر با موضوع چرا سیاره زهره حلقه دارد 6,000 تومان
طرح جابر با موضوع دستگاه لرزه نگار همراه دفتر کارنما 6,000 تومان
طرح جابر با موضوع کود های طبیعی و شیمیایی همراه دفتر کارنما 6,000 تومان
طرح جابر با موضوع ژنتیک همراه دفتر کارنما 6,000 تومان
طرح جابر با موضوع ساخت ژنراتور بادی همراه دفتر کارنما 6,000 تومان
طرح جابر با موضوع مدلهایی از چین خوردگی و گسل همراه دفتر کارنما 6,000 تومان
طرح جابر با موضوع باران سنج چگونه کار میکند؟ همراه دفتر کارنما 6,000 تومان
طرح جابر با موضوع تکنیک های بافندگی و دوزندگی همراه دفتر کارنما 6,000 تومان
طرح جابر با موضوع یک آجر چقدر محکم است؟همراه دفتر کارنما 6,000 تومان

تعداد صفحه(1):